Regnskabskontor

Heidi Ilsøe

Mandag 9.00 – 16.00

Tirsdag - torsdag 9.00 - 15.00

Fredag 9.00 - 14.00

  

Telefon:

2023 7750

 

E-mail:

regnskabskontor@odderprovsti.dk

Fælles regnskabskontor for kirkekasser i Odder Provsti

Fælles regnskabskontor for kirkekasser i Odder Provsti blev en oprettet 1. december 2011.

Tanken om et fælles regnskabskontor i Odder Provsti blev præsenteret på indledende budgetsamråd i maj 2011. Provstiudvalget  anmodede menighedsrådene til at tage beslutning hvorvidt de kunne gå ind for at der blev etableret et fælles regnskabskontor, og om de ønskede at tilmelde deres kirkekasse til det fælles regnskabskontor.

Til det endelige Budgetsamråd den 30. august 2012 havde 5 kirkekasser tilmeldt sig det fælles regnskabskontor, og alle menighedsråd vedtog at der skulle oprettes et fælles regnaskabskontor i Odder Provsti.

Regnskabskontoret har til huse i et lejet lokale ved siden af provstikontoret på Kirkesti 5, 8300 Odder

 

 

Regnskabskontor

Tilsluttede kirkekasser:

Fjordpastoratet

Kystpastoratet

Odder

Tunø

Bestyrelse:

Formand: Peter Lauritzen, Odder Sogns Menighedsråd

Jens Jørgen Ahlgreen Hansen, Kystpastoratets Menighedsråd

Keld Hasle Laursen, Fjordpastoratets Menighedsråd

Kim Anker Hansen, Tunø Sogns Menighedsråd