BEKENDTGØRELSE AF VALG

Læge medlemmer til provstiudvalg

Valgbestyrelsen kan oplyse, at der ved fristens udløb den 13. september 2021 kl. 16.00 er modtaget 1 kandidatliste. Afstemningsvalg er dermed aflyst. Følgende kandidater er valgt:

Jens Peter Petersen, Fjordpastoratets Menighedsråd

Steen Marvin, Kystpastoratets Menighedsråd

Kim Anker Hansen, Tunø Sogns Menighedsråd

Annalene Grønborg Eskerod, Odder Sogns Menighedsråd

Lis Steffens, Odder Sogns Menighedsråd

 

Præsterepræsentant til provstiudvalg

Valgbestyrelsen kan oplyse, at der ved fristens udløb den 13. september 2021 kl. 16.00 er modtaget 1 kandidatliste. Afstemningsvalg er dermed aflyst. Følgende kandidat er valgt:

Sussie Nygaard Foged

 

Lægt medlem til stiftsråd

Valgbestyrelsen kan oplyse, at der ved fristens udløb den 13. september 2021 kl. 16.00er modtaget 1 kandidatliste. Afstemningsvalg er dermed aflyst. Følgende kandidat er valgt:

Ann-Rose Dahy

 

Provst

Provst Dorte R. Sørensen

Provst for Odder Provsti og for
hospitalspræsterne i Region Midt


Telefon: 8654 0196
E-mal: drs@km.dk

Provstisekretær

Karna Friis
Karna Friis

Telefon: 6162 0196
E-mail:
kafr@km.dk

Træffetid:

Mandag: Lukket

Tirsdag: 8.00 - 16.00

Onsdag: 9.00 - 16.00

Torsdag: 8.00 - 15.00

Fredag: 8.00 - 14.00