Orienteringsmøde vedr. valg til PU og stiftsråd

Kandidater til venstre
Stedfortrædere til højre

Orienteringsmøde vedr. valg til PU og stiftsråd

 

Tirsdag den 29. august 2017 afholdtes orienteringsmøde i Saksild kirkehus vedr. valg til provstiudvalg og stiftsråd samt valg af præsterepræsentant til provstiudvalget.

Indkaldelse til mødet er fremsendt til menighedsrådenes postkasse samt til formændene den 30. juni 2017. Orienteringsmødet har tillige været annonceret på Odder Provstis hjemmeside samt i Odder Avis i uge 34, 2017.

 

Referat:

1) Valg af dirigent.

Provst Dorte R. Sørensen foreslog på vegne af provstiudvalget afgående provstiudvalgsmedlem John Hougaard som dirigent. Der indkom ikke andre forslag, og John Hougaard blev valgt til dirigent.

 

2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed.

Provst Dorte R. Sørensen redegjorde for provstiudvalgets virksomhed:

Den økonomiske forvaltning af ejendomme og kirkeskat, iværksætte samtaler om kirkens opgaver og prioriteringer, rammebevillinger til drift og anlæg, rammebevillinger til løsning af fælles opgaver, tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af penge, bygninger, kirkegårde, kontrakter, vedtægter m.v.

Der afholdes et månedligt møde.

 

3) Redegørelse for stiftsrådets virksomhed.

Nuværende medlem af stiftsrådet, Bjarne Skipper, formand for Hundslund-Torrild menighedsråd, fortalte om stiftsrådets opgaver og orienterede tillige om de forskellige udvalg, der er under stiftsrådet. Stiftsrådet mødes 4-5 gange årligt.

 

4) Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd.

John Hougaard gennemgik reglerne for valg.

 

5) Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg, jf. § 1.

John Hougaard fremlagde og begrundede på provstiudvalgets vegne, provstiudvalgets indstilling på 4 læge medlemmer af provstiudvalget. Rikke Gade, Gosmer-Halling menighedsråd foreslår 1 repræsentant for hvert storpastorat. John Hougaard bemærker at provstiudvalget lægger op til at der vælge 1 provstiudvalgsmedlem fra hvert storpastorat samt 2 provstiudvalgsmedlemmer fra Odder.

Dorte bemærker at der skal vælges 1 stedfortræder for hver. Stedfortræder bør være personlig, således at man sikrer fortsat repræsentation for pågældende pastorat.

De tilstedeværende menighedsrådsmedlemmer tilslutter sig forslag om at der vælges et provstiudvalgsmedlem fra hvert storpastorat samt 2 fra Odder sogn.

 

6) Valg af valgbestyrelse.

Dorte R. Sørensen foreslog på vegne af provstiudvalget at valgbestyrelsen besår af:

 

Irma Dorthea Hansen, Randlev-Bjerager menighedsråd

Nels Jacobsen, Odder menighedsråd

Jan Bjørn Nielsen, Ørting-Falling menighedsråd

 

Alle tre erklærede sig villige til at indgå i valgbestyrelsen.

Der indkom ikke andre forslag, og de foreslåede kandidater blev valgt.

 

7) Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af menighedsrepræsentant til provstiudvalg, valg præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.

Dirigenten forslår at valg til valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd afvikles før valg af menighedsrepræsentant til provstiudvalg, da dette vil give mulighed for at hvert pastorat kan holde et summemøde inden valg af menighedsrepræsentant til provstiudvalg.

Forslaget tiltrædes af forsamlingen.

 

Menighedsrepræsentant til stiftsråd:

Der blev lavet en kandidatliste med 2 navne. Der kan indgives yderligere lister indtil den 11. september.

 

Læge medlemmer til provstiudvalg:

På mødet blev der opstillet 1 kandidatliste med 4 navne. Der blev tillige opstillet en personlig stedfortræder for hver kandidat. Kandidater på den opstillede liste:

Jens Peter Petersen, Ørting-Falling sogne

Steen Marvin, Saksild Nølev Sogne

Leif Kristensen, Odder sogn

Karen Fauerby, Odder sogn

 

Der kan indgives kandidatlister indtil den 11. september kl. 19.00. Kandidatlister afleveres på Odder provstikontor. Den 11. september kan kandidatlister afleveres på provstikontoret indtil kl. 19.00.

 

Præsterepræsentant:

Præsterne har udarbejdet en liste. Der kan indgives yderligere kandidatlister indtil den 11. september kl. 19.00.

 

 

Provst

Provst Dorte R. Sørensen

Provst for Odder Provsti og for
hospitalspræsterne i Region Midt


Telefon: 8654 0196
E-mal: drs@km.dk

Provstisekretær

Karna Friis

Telefon: 6162 0196
E-mail:
kafr@km.dk

Træffetid:

Mandag - tirsdag: 8.00 - 16.00

Onsdag: 9.00 - 17.00

Torsdag: 8.00 - 15.00

Fredag: 8.00 - 14.00