Honorarer

Formand, kontaktperson, kirkeværge og folkevalgt kasserer kan tildeles honorarer

 

 

Størrelsen af eventuelt honorar til formand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson fastsættes af provstiudvalget. 

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådene bevilliger formænd, kontaktpersoner, kirkeværger og folkevalgte kasserer honorarer efter følgende retningslinjer:

  

HONORARTAKSTER  - gældende fra 1. januar 2019

TAKSTDog min.
Formand1.300 kr. pr medlem af MR9.000 kr.
Kontaktperson1.300 kr. pr medlem af MR 9.000 kr.
Kasserer                   700 kr. pr medlem af MR5.000 kr.
Kirkeværge u/gravstedsadministration400 kr. pr medlem af MR 3.000 kr.    
Kirkeværge m/gravstedsadministration                     700 kr. pr medlem af MR 5.000 kr.
Kirkeværger der har 2 kirker

Honorar kan øges med 50 %

 Størrelsen af eventuelt honorar til formand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson fastsættes af provstiudvalget jvf. Bekendtgørelse af lov om menighedsråd LBK nr. 771 af 24/6/2013 kapitel 2, § 8 stk. 5 samt § 9  stk. 6

 

Link til LBK 771:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152415

HONORAR gældende fra 1. januar 2021 kan hentes her:

Provst

Provst Dorte R. Sørensen

Provst for Odder Provsti og for
hospitalspræsterne i Region Midt


Telefon: 8654 0196
E-mal: drs@km.dk

Provstisekretær

Karna Friis
Karna Friis

Telefon: 6162 0196
E-mail:
kafr@km.dk

Træffetid:

Mandag: Lukket

Tirsdag: 8.00 - 16.00

Onsdag: 9.00 - 16.00

Torsdag: 8.00 - 15.00

Fredag: 8.00 - 14.00