Referat fra Indledene Budgetsamråd den 4. marts 2021

 Grundet coronasituationen var det kun muligt at invitere én repræsentant for hvert menighedsråd. Alle menighedsråd var repræsenterede ved rådets kasserer.

 

1.      Provsten bød velkommen. Efter en præsentationsrunde orienterede provsten om, at medlemsprocenten fortsat falder med 0,5 % årligt i Odder Provsti. Provstiudvalget forventer stagneret eller faldende ligningsgrundlag for den kirkelige ligning. En landsdækkende undersøgelse viser samtidig, at opbakningen til den folkekirkelige ordning fortsat er stor.

a.      Oversigt over datoer for kommende møder med provstiets menighedsråd blev omdelt.

 

2.      Provsten gennemgik kompendiets talmateriale med henblik på at belyse provstiets og de enkelte kirkekassers økonomiske forhold. Med sammenlægningen af Kyst- og Fjordpastoratets menighedsråd er der nu kun 4 kirkekasser i provstiet. Ved budgetsamrådene i 2020 blev der indledt en samtale om behovet for kirkelig ligning til de 4 kirkekasser. Samrådet den 4. marts 2021 satte yderligere fokus på dette spørgsmål.

 

a.      Salg af præstegårdsjord i Gosmer-Halling og salg af sommerhusgrunde i Saksild sogn har gennem de senere år reduceret forpagtnings- og lejeindtægterne radikalt i Kystpastoratet. Nedgangen i disse indtægter slår for alvor igennem i 2021 og fremover. Grundet lav forrentning af indtægterne ved jordsalgene, modsvarer renteindtægter fra stiftets kapitalforvaltning ikke de tabte lejeindtægter. Kystpastoratets menighedsråd har gennem årene i et vist omfang tilpasset driftsomkostningerne til de reducerede indtægter fra præsteembedernes jorde.

Forventet salg af en del af præstegårdsjorden i Ørting sogn vil tilsvarende reducere indtægter fra præsteembedernes jorde i Fjordpastoratet, men i et langt mindre omfang.

 

b.      Kirkegårdene i Odder er tæt på at indfri Provstiudvalgets målsætning om 50 % selvfinansiering. Øvrige kirkegårde er under 30 % selvfinansierende, hvilket betyder, at provstiudvalget anser meromkostningerne ved disse kirkegårde som menighedsrådenes bevidste valg af særlige indsatsområder.

 

c.       Provstiudvalget har besluttet at anvende ca 20.mill af den kirkelige ligning til driftsomkostninger i de 4 kirkekasser. Øvrige udgifter til landskirkeskat, samarbejdsprojekter i provstiet m.v. blev forklaret.

 

d.      Den kirkelige ligning fordeles foreløbig således:

                                                              i.      Fjordpastoratet    kr. 6.400.000

                                                             ii.      Kystpastoratet      kr. 6.100.000

                                                           iii.      Odder                   kr. 7.000.000

                                                           iv.      Tunø                     kr. 760.000

 

3.      Tillæg til vedtægt for regnskabskontoret blev godkendt

 

4.      Evt.

 

Ref.: Dorte R. Sørensen

 

 

 

Vigtige datoer

vedrørende budget og regnskab

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

25. okt 09:30
12:30
25. okt 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

24. nov 09:30
12:30
24. nov 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

12. jan 09:30
12:30
12. jan 09:30 -
12:30

Formandsmøde

Der serveres et let måltid kl 17.30. Mødet starter kl. 18.00

26. jan 17:30
19:00
26. jan 17:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

15. feb 09:30
12:30
15. feb 09:30 -
12:30

Indledende Budgetsamråd

Alle præster og menighedsrådsmedlemmer er inviteret til …

9. mar 19:00
21:00
9. mar 19:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

22. mar 09:30
12:30
22. mar 09:30 -
12:30