Budget for Odder Provsti 2017-2021 i hovedtal
Budget 2019
Udskrivningsgrundlag budget 2019:   3.144.897.000
  2018 2019 2020
Indtægter ligning: 30.108.916 30.191.011 30.300.000
Mellemregning med kommune 0 0  
Indtægter i alt 30.108.916 30.191.011 30.300.000
       
Udgifter:      
Landskirkeskat 4.624.522 4.692.385 4.770.000
Stiftsbidrag 76.300 77.400 78.000
Provstikassen 800.600 716.000 716.000
Samarbejdsprojekter i provstiet:      
Fælles regnskabskontor 538.000 548.000 548.000
Personalekonsulent   158.000 158.000
Provstikurser, præster 25.000 50.000 25.000
Evaluering konfirmandundervisning   75.000  
Kurser for MR 75.000 75.000 75.000
Energimærkning 2017/2018   0 0
Arbejdsmiljø 35.000 35.000 35.000
I alt landskirkeskat, bidrag, PUK og samarbejder 6.174.422 6.426.785 6.405.000
Til rådighed herefter 23.934.494 23.764.226 23.895.000
Ligning til drift 19.774.000 20.180.000 20.300.000
Budgetreserven 0 0 0
Afdrag på stiftslån 0 0 0
Afdrag 5% lån  0 705.000 0
Ligning til anlæg (eksl afdrag) 4.160.494 2.879.226  
Anlæg i alt (mål =  14-15%) 4.160.494 3.584.226 0
BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

1. okt 09:30
12:30
1. okt 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

20. nov 09:30
12:30
20. nov 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

10. dec 09:30
12:30
10. dec 09:30 -
12:30