Hovedtal, Budget 2017

Indledende Budgetsamråd

Den 9. september 2016

Budget 2017

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Anslåede indtægter i ligning: 28.664.000 29.028.000 29.546.000 29.562.680 30.000.000 30.000.000
Mellemregning med kommune 206.582 0 0      
Indtægter i alt 28.870.582 29.028.000 29.546.000 29.562.680 30.000.000 30.000.000
             
Udgifter:            
Landskirkeskat 4.382.195 4.436.191 4.429.314 4.503.573 4.550.000 4.600.000
Stiftsbidrag 72.000 71.000 71.000 75.000 75.000 75.000
Provstikassen 600.000 640.000 646.000 722.000 722.000 722.000
Samarbejdsprojekter i provstiet:            
Fælles regnskabskontor 500.000 520.000 526.000 533.000 533.000 533.000
Provstikurser, præster   40.000 25.000 35.000 30.000 45.000
Folkekirkeinfo 25.000 27.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Reformationsjubilæum 0 0 25.000 25.000    
Kurser for MR       150.000 100.000 100.000
Energimærkning og opfølgning       200.000    
Arbejdsmiljø 0 0 45.000 35.000 35.000 35.000
I alt landskirkeskat, bidrag, PUK og samarbejder 5.579.195 5.734.191 5.792.314 6.303.573 6.070.000 6.135.000
Til rådighed herefter 23.291.387 23.293.809 23.753.686 23.259.107 24.500.000 24.500.000
Ligning til drift 18.032.700 17.489.200 18.926.100 19.298.000 18.500.000 18.500.000
Budgetreserven (max. 5 % af ligning) 944.562 220.609 0 0 0 0
Afdrag på stiftslån 3.000.000 3.631.000 3.206.000 0 0 0
Afdrag 5% lån  507.125 343.000 180.000 1.633.549 0 0
Ligning til anlæg (eksl afdrag) 807.000 1.610.000 1.441.586 3.127.558 0 0
Anlæg i alt (mål =  14-15%) 4.314.125 5.584.000 4.827.586 4.761.107 0 0
I alt landskirkeskat, drift og anlæg 28.870.582 29.028.000 29.546.000 30.362.680 24.570.000 24.635.000
Finansieres af frie midler       800.000    
Ikke fordelte midler  0 0 0 0 5.430.000 5.365.000

 

 

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

18. aug 09:30
12:30
18. aug 09:30 -
12:30

Valg-Orienteringsmøde Gosmer-Halling sogne - Hou sognegård

18. aug 19:00
20:00
18. aug 19:00 -
20:00

Valg-Orienteringsmøde Randlev-Bjerager sogne - Konfirmandstuen Randlev

18. aug 19:00
20:00
18. aug 19:00 -
20:00

Valg-Orienteringsmøde Saksild-Nølev sogne - Saksild sognegård

18. aug 19:00
20:00
18. aug 19:00 -
20:00

Budgetsamråd

Afsluttende budgetsamråd Dagsorden offentliggøres inden mødet    

3. sep 19:00
21:30
3. sep 19:00 -
21:30

Provstiudvalgsmøde

10. sep 09:30
12:30
10. sep 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

14. okt 09:30
12:30
14. okt 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

10. nov 09:30
12:30
10. nov 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

10. dec 09:30
12:30
10. dec 09:30 -
12:30