Referat

 

Budgetsamråd

 

7/9-2016

 

 

 

Velkommen

 

Provst Dorte R. Sørensen bød velkommen til de fremmødte til budgetsamrådet i Ørting sognegård.

 

Herefter sang vi ”Himlene Herre”

 

Efter opråb kunne provsten konstatere at alle menighedsråd var repræsenteret til budgetsamrådet.

 

Indledning ved provsten

Provsten indledte budgetsamrådet med at takke for det store arbejde, menighedsrådene har udført i den menighedsrådsperiode, der nu snart er gået.  Illustreret med billeder fremdrog provsten en lang række eksempler på initiativer og projekter, som kun har været mulige takket være menighedsrådenes store ihærdighed og indsats i de sidste 4 år. 

 

Det gode samarbejde med skolerne er fortsat.

 

Malerier fra det seneste skole-kirke-projekt for 3. klasserne om Paradiset i september 2016 kan ses på biblioteket, hos bedemanden og i Violen.  Konfirmandundervisning på 8. klassetrin er kommet godt i gang, Vi har – som kun ganske få andre kommuner – næsten al undervisningstiden med konfirmanderne om formiddagen.

 

Traditionerne med Kirkeligt Møde og højskoledage er ført videre, mens nye initiativer som f.eks. salmestafet er kommet til.

 

Provsten fortalte også om nogle af de større og mindre anlægsarbejder som har været i gang i sognene i de forløbne 4 år, kirker er istandsat indvendig og udvendig, inventar er frisket op, der er bygget præstebolig og sognegård og meget, meget mere.

 

Menighedsrådsvalg

Opstillingsmødet nærmer sig og der har været fælles annoncer i Odder Avis og på pylonerne ved indfaldsvejene til Odder by. Menighedsrådene har også været i gang med at kontakte potentielle kandidater for at opfordre dem til at stille op.  På forsiden af DAP’en er der en ”knap” med Valg – her kan vi finde hjælp til regler og procedure i forbindelse med afvikling af opstillingsmøderne.

 

Hvordan kommer de nye MR godt i gang

John Hougaard fra provstiudvalget fortalte om et introduktionsarrangement for nye MR-medlemmer der finder sted i Odder kirkecenter den 15. november kl. 19. Stiftskontorchef Jette Madsen, provsten og personalekonsulenten vil denne aften introducere de nye menighedsrådsmedlemmer til menighedsrådsarbejdet. Et seminar for alle menighedsrådsmedlemmer på Pejsegården i Brædstrup den 10. – 11. marts 2017 er desuden under planlægning.

 

Inga Stenkjær fra provstiudvalget fortalte om Landsforeningen af menighedsråds kurser her i området i perioden januar til marts 2017 for formænd, næstformænd, kasserere, kirkeværger og kontaktpersoner.

 

Reformationsjubilæum 2015-2017

Sognepræst Vibeke Døssing Petersen viste en slide med logoet for reformationsjubilæet. Logoet er udarbejdet af billedkunstner Maja Lisa Engelhardt. Hun siger om idéen bag logoet:

 

”Logoet skulle ikke være et portræt af Luther eller et billede af hans teser. Derimod ville jeg lave et symbol, som har at gøre med det forhæng, som Kristus ved sin korsfæstelse flænger ind til det allerhelligste, og dét, som han efter opstandelsen river bort og træder frem fra som den nye pagt – som et lys, en flamme eller en klinge.”

  

Vibeke fortalte om fejringen af reformationsjubilæet, og om hvilke fejringer der er planlagt lokalt og i stiftet. Lokalt her i provstiet vil vi fejre Luther ved Sommerstafetten 2017. Folkeuniversitet Odder og Foreningen Norden går sammen om fejringen og vil annoncere deres arrangementer. Svalegangen i Århus står for en forestilling der afvikles i Århus Domkirke, billetter kan bestilles hos Svalegangen. Se mere på www.luther2017.dk                     

 

Budget 2017

Provsten gennemgik hovedtallene for provstiets økonomi i 2017. Herefter gennemgik provsten den endelige ligning til hver kirkekasse.

 

Fra 2017 er antallet af kirkekasser reduceret fra 10 til 8, fordi Alrø og Gylling menighedsråd har besluttet at lægge menighedsrådene sammen til et menighedsråd, Gylling-Alrø sognes menighedsråd. Det samme gælder for Torrild og Hundslund menighedsråd, som fremover også vil have fælles menighedsråd – Hundslund-Torrild sognes menighedsråd.

 

Der er i Odder provsti en sund økonomi. Provstiets 10 menighedsråd har gennemført mange nødvendige anlægsopgaver i de seneste 4 år. Nogle af disse arbejder – f.eks. investeringerne i nye varmeanlæg og energibesparende tiltag - har ført til besparelser på energiudgifterne. Samtidig har vi i provstiet formået at undgå langfristede lån, hvilket betyder at vi ved udgangen af 2016 har afdraget vores lån i stiftsmidlerne. Takket være en stram økonomistyring i menighedsrådene og i provstiudvalget, er der kommet rigtigt meget ud af pengene i den forløbne menighedsrådsperiode.

Provstiudvalget har et mål om at anvende ca. 14 % af den samlede ligning på anlæg – vi har i de seneste år formået at anvende en noget større andel til anlæg. Provstiudvalget foreslår at kirkeskatten i 2017 nedsættes med 0,02 %, hvilket svarer til en reduktion af ligningen i 2017 på ca. 600.000 kr.

 

Der var i forsamlingen tilslutning til provstiudvalgets forslag om at sænke kirkeskatten i Odder Provsti.

Forsamlingen gav udtryk for at provstiudvalget bør udsende en pressemeddelelse om nedsættelsen af kirkeskatten.

 

Budgetsamrådet sluttede med at forsamlingen sang ”Nu går solen sin vej”

 

 

 

 

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

25. okt 09:30
12:30
25. okt 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

24. nov 09:30
12:30
24. nov 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

12. jan 09:30
12:30
12. jan 09:30 -
12:30

Formandsmøde

Der serveres et let måltid kl 17.30. Mødet starter kl. 18.00

26. jan 17:30
19:00
26. jan 17:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

15. feb 09:30
12:30
15. feb 09:30 -
12:30

Indledende Budgetsamråd

Alle præster og menighedsrådsmedlemmer er inviteret til …

9. mar 19:00
21:00
9. mar 19:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

22. mar 09:30
12:30
22. mar 09:30 -
12:30