Kirkegårdstakster 2021

Link til brochure med Kirkegårdstakster for Odder Provsti 2021

Kirkegårdstakster

Folkekirkens kirkegårde i Odder Provsti

Enhver har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. Man kan også blive begravet på en anden kirkegård, hvis man har et særligt tilhørsforhold til den kirkegård eller til det sogn.

 

Kirkegårdene drives af det lokale menighedsråd, som udarbejder en vedtægt for kirkegården. Kirkegårdsvedtægten beskriver kirkegårdens brug, fredningstider, ordensregler, takster med mere.

 

Fredningstiden er i Odder Provsti fastsat til 12 år for urner og 25 år for kister på alle kirkegårde, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

 

Indehavere af gravstedsretten har pligt til at sørge for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Menighedsrådet kan påtage sig renholdelse ved oprettelse af en skriftlig aftale herom og i øvrigt til de i kirkegårdsvedtægten fastsatte takster.

 

Kontakt graveren / kirkegårdslederen for nærmere oplysninger.

ODDER KAPEL

Odder kapel blev indviet fredag den 14. juni 2019.

Odder Kapel er beliggende på Odder Ny Kirkegård, Torvald Køhlsvej 68, 8300 Odder.

Kapellet ejes af Odder Sogn og administreres af Odder Sogns Menighedsråd.

Henvendelse vedr. brug af kapellets ceremonirum og kølerum sker til:

 

Odder Sogns Kirkekontor

Kirkesti 3

8300 Odder.

Tlf.: 8780 2530 

Mail: odder.sogn@km.dk.

 

 

 

 

KONTAKT KIRKEGÅRDEN

Alrø Kirke

Graver:

Jens T. Pedersen

Tlf.: 3033 7860

 

Gosmer Kirke

Graver:

Børge Rasmussen

Tlf.: 2929 7239

 

Gylling Kirke

Graver:

Thorkild Sørensen

Tlf.: 2095 1438 

 

Halling Kirke

Graver:

Christina B. Greisen

Tlf.: 2680 9131

 

Hundslund Kirke

Graver:

Jens T. Pedersen

Tlf.: 3033 7860

 

Odder Kirke

Kirkegårdsleder:

Alex Lundsgaard Kristensen

Tlf.: 2282 6866

 

Randlev - Bjerager Kirker

Graver:

Svend J. Steffensen

Tlf.: 8655 7068

 

Saksild - Nølev Kirker

Graver:

Per Madsen

Tlf.: 2143 7319

 

Torrild Kirke

Graver:

Jens T. Pedersen

Tlf.: 3033 7860

 

Tunø Kirke

Graver:

Michala T. Olesen

Tlf.: 8655 3064

 

Ørting - Falling Kirke

Graver:

Jens T. Pedersen

Tlf.: 3033 7860