Hvad kan præsten tilbyde

Som præst med særlig tilknytning til hjemmeplejen er det min opgave at være til rådighed for samtaler med alvorligt syge borgere og deres pårørende i Odder Kommune.

Det betyder, at man kan tale med mig om de tanker, som sygdom og svækkelse giver anledning til. Jeg er der som den, der lytter. Hos mig er der ikke noget, vi skal, og der er ingen handlingsplan. Det er dig, der sætter dagsordenen og bestemmer, hvad du gerne vil tale om.

 

Du kan tale med mig om dine tanker om fortiden og fremtiden, mismod og angst, tro og tvivl, og andre ting som tynger. Jeg har tavshedspligt.

Jeg bestræber mig på at efterkomme ønsker om besøg inden for så kort tid som muligt, alt afhængig af situationen.

KONTAKT PRÆSTEN

Hvor det skønnes relevant, informerer hjemmeplejens personale om muligheden for at tale med hjemmeplejepræsten.

Borgere kan bede personalet kontakte mig, hvorefter jeg hurtigst muligt henvender mig for at aftale nærmere. Et evt. besøg aftales mellem borger og præst og er ikke plejepersonalets ansvar.

 

Enhver kan også kontakte sin egen præst for en samtale.

Hjemmeplejepræst

Sonja Nicolajsen

Tlf.: 40 45 84 77

E-mail: sonn@km.dk