Hjemmeplejepræst

Et samarbejde mellem Odder Kommune og Odder Provsti

Fra hjemmeplejens ledelse

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter og pårørende, som har alvorlig sygdom inde på livet, får tilbud om hjælp til at lindre smerter af både fysisk, åndelig og eksistentiel art. Odder Kommune og Odder Provsti har indgået en aftale om et samarbejde for at kunne tilgodese disse behov for åndelig og eksistentiel støtte hos alvorligt syge og døende i Odder Kommune. Det er aftalt, at Odder Provsti knytter en præst til hjemmeplejen. Hjemmeplejepræsten vil stå til rådighed for alle borgere.

Hjemmeplejepræsten deltager i det tværfaglige arbejde i hjemmeplejen og bidrager til kompetenceudvikling af hjemmeplejens medarbejdere. Vi glæder os til samarbejdet med hjemmeplejepræsten.

 

Marianne Ahl og Lene Brygger

Distriktsledere i Hjemme- og Sygeplejen i Odder Ældreservice

og

Lene Dalgaard

Leder af Skovbakkehjemmets Hjemmepleje

 

 

 

KONTAKT PRÆSTEN

Hvor det skønnes relevant, informerer hjemmeplejens personale om muligheden for at tale med hjemmeplejepræsten.

Borgere kan bede personalet kontakte mig, hvorefter jeg hurtigst muligt henvender mig for at aftale nærmere. Et evt. besøg aftales mellem borger og præst og er ikke plejepersonalets ansvar.

 

Enhver kan også kontakte sin egen præst for en samtale.

Hjemmeplejepræst

Sonja Nicolajsen

Tlf.: 40 45 84 77

E-mail: sonn@km.dk