Mogens Hoff - Getsemane

HENT folder om hjemmeplejepræsten

Nedenfor kan du hente folderne "Når livet gør ondt" om hjemmeplejepræstens arbejde

"Når livet gør ondt"

HJEMMEPLEJEPRÆST - ordning gøres permanent

Odder Kommune
Odder Provsti

 

Biskop Kjeld Holm har den 30. oktober 2014 meddelt Odder Kommune og Odder Provsti, at ordning med hjemmeplejepræst i Odder Kommune gøres permanent.

Ordningen gøres permanent på  baggund af Odder Kommune og Odder Provstis indstillinger til biskoppen efter evaluering af ordningen.

 

 

HVORFOR HJEMMEPLEJEPRÆST

 

Folkekirken har i mange år stillet hospitalspræster til rådighed på hospitalerne. Efter omlægning af hospitalsvæsenet opholder mange syge sig i eget hjem.

Det er baggrunden for, at Odder Provsti i en 2-årig forsøgsperiode, fra forår 2012 - 31. december 2014, har stillet en hjemmeplejepræst til rådighed for alvorligt syge borgere i Odder Kommune, som plejes i eget hjem.

Tilbuddet gælder også borgere, som er tilknyttet Skovbakkehjemmets hjemmepleje og øvrige private leverandører.

Hjemmeplejepræst Sonja Nicolajsen har arbejdet som hospitalspræst i en årrække. Sonja Nicolajsen er nu sognepræst i Hundslund og Torrild sogne, og dertil samarbejder hun med alle præster i Odder Provsti om sit virke i tilknytning til hjemmeplejen.

Det er mit håb at mange vil få glæde af en samtale med hjemmeplejepræsten.

Dorte R. Sørensen, provst i Odder Provsti

 

 

KONTAKT PRÆSTEN

Hvor det skønnes relevant, informerer hjemmeplejens personale om muligheden for at tale med hjemmeplejepræsten.

Borgere kan bede personalet kontakte mig, hvorefter jeg hurtigst muligt henvender mig for at aftale nærmere. Et evt. besøg aftales mellem borger og præst og er ikke plejepersonalets ansvar.

 

Enhver kan også kontakte sin egen præst for en samtale.

Hjemmeplejepræst

Sonja Nicolajsen

Tlf.: 40 45 84 77

E-mail: sonn@km.dk