ERFA-møde gravere og kirkeværger

20.04.2021 kl. 09:00 - 11:30

ERFA-møde for gravere og kirkeværger om kirkens diger og mure

Den 20. april 2021 kl. 9-11.30

Odder Kirkecenter

1) Velkomst og præsentation v. Dorte Sørensen

2) Oplæg ved Hans Lund, arkitekt og ekspert i kirkegårdsmure og digers kulturhistoriske betydning

a) Hvorfor er kirkegårdene indhegnede, og hvilke typer diger og mure har vi i provstiet?

b) Hvad skal vi holde øje med på kirkegårdenes diger og mure?

c) Hvilke løbende vedligeholdelsesopgaver kan klares af kirkegårdens egne ansatte i løbet af

året?

d) Hvilke løbende vedligeholdelsesopgaver må menighedsrådet iværksætte uden at søge

tilladelse i Provsti og stift? Særlige krav til en lokal håndværker om materialer???

e) Hvordan iværksættes større istandsættelser? Hvilke ændringer af diger og mure kan der

søges om i Provsti og Stifts?

3) Oplæg ved personalekonsulent Birgitte Søhoel

a) Kirkeværgens, kirkegårdsudvalgets og graverens ansvarsområder?

4) Summetid – repræsentanter fra samme pastorat drøfter følgende spørgsmål:

a) Hvilke typer af mure og diger har vi på vore kirkegårde?

b) Hvilke problemer har vi med diger og mure?

c) Hvordan kan vedligeholdelsen lægges ind i kirkegårdenes årshjul?

d) Hvilke ændringer af diger og mure kunne vi ønske os?

5) Opsamling fra pastorats-grupperne

6) Spørgsmål og eventuelt

Med venlig hilsen

Provst Dorte R. Sørensen

<- Tilbage

Gudstjenester og arrangementer

Link til gudstjenester og andre arrangementer i Odder Provsti

Kalender:

BegivenhedDato

ERFA-møde gravere og kirkeværger

ERFA-møde for gravere og kirkeværger om kirkens diger og mure Den 20. april 2021 …

20. apr 09:00
11:30
20. apr 09:00 -
11:30

Provstiudvalgsmøde

5. maj 09:30
12:30
5. maj 09:30 -
12:30

Formandsmøde

Mødet afholdes i Odder Kirkecenter, Kirkesti 3, Odder Mødet er flyttet fra 9/2 til …

18. maj 17:00
19:00
18. maj 17:00 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

10. jun 09:30
12:30
10. jun 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

24. aug 09:30
12:30
24. aug 09:30 -
12:30

Afsluttende Budgetsamråd

Alle præster og menighedsrådsmedlemmer er inviteret til …

31. aug 19:00
21:30
31. aug 19:00 -
21:30
Odder Provsti

Seminar for menighedsrådsmedlemmer

Pejsegården i Brædstrup Fredag: 16.00 – 17.00 Indkvartering og en kop kaffe/the …

25. mar 16:00
26. mar 15:00
25. mar 16:00 -
26. mar 15:00