Honorarer

Til formand, kontaktperson, kirkeværge og folkevalgt kasserer

Gældende fra 1. april 2013

 

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådene bevilliger formænd, kontaktpersoner, kirkeværger og folkevalgte kasserer honorarer efter følgende retningslinjer:

 

HONORARTAKSTER  

TAKST

Dog min.

Formand

1.200 kr pr medlem af MR

8.000 kr

Kasserer

600 kr pr medlem af MR

4.000 kr

Kirkeværge m/gravstedsadministration                    

600 kr pr medlem af MR

4.000 kr

Kirkeværge u/gravstedsadministration

300 kr pr medlem af MR

2.000 kr      

Kontaktperson

1.200 kr pr medlem af MR

8.000 kr

Kasserer m/regnskabsførerfunktion

For kasser op til 1.000.000 kr i udgiftsramme honoreres med 20.000 kr.

- herefter yderligere 1% af den del af udgifts-rammen som overstiger kr. 1.000.000

- Hvis en regnskabsfører har mere end én kirke-kasse, reduceres honoraret med 25% for de øvrige kasser

Størrelsen af eventuelt honorar til formand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson fastsættes af provstiudvalget jvf. Bekendtgørelse af lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 135 af 14. februar §10 stk .6 samt §33 stk. 1

Provst

Provst Dorte R. Sørensen

Provst for Odder Provsti og for
hospitalspræsterne i Region Midt


Telefon: 8654 0196
E-mal: drs@km.dk

Provstisekretær

Karna Friis

Telefon: 6162 0196
E-mail:
kafr@km.dk


Træffetid:

Mandag - tirsdag: 8.00 - 16.00

Onsdag: 9.00 - 17.00

Torsdag: 8.00 - 15.00

Fredag: 8.00 - 14.00