Honorarer

Til formand, kontaktperson, kirkeværge og folkevalgt kasserer

Gældende fra 1. april 2013

 

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådene bevilliger formænd, kontaktpersoner, kirkeværger og folkevalgte kasserer honorarer efter følgende retningslinjer:

ENTEN

Skattefri godtgørelse for telefon, internet og administration ifølge idrætscirkulæret.

Gældende sats pr. 1. april 2013: telefon- og internet: 2.300 kr., administration: 1.400 kr. i alt kr. 3.700 årligt.

 

ELLER

årligt honorar i henhold til takster godkendt af provstiudvalget:

 

HONORARTAKSTER 

 

Formand

1.200 kr pr medlem af MR

8.000 kr

Kasserer

600 kr pr medlem af MR

4.000 kr

Kirkeværge m/gravstedsadministration                    

600 kr pr medlem af MR

4.000 kr

Kirkeværge u/gravstedsadministration

300 kr pr medlem af MR

2.000 kr      

Kontaktperson

1.200 kr

8.000 kr

Kasserer m/regnskabsførerfunktion

For kasser op til 1.000.000 kr i udgiftsramme honoreres med 20.000 kr

     - herefter yderligere 1% af den del af udgifts-rammen som overstiger kr. 1.000.000

 - Hvis en regnskabsfører har mere  end én kirke-kasse, reduceres honoraret med 25% for de øvrige kasser

Størrelsen af eventuelt honorar til formand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson fastsættes af provstiudvalget jvf. Bekendtgørelse af lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 135 af 14. februar §10 stk .6 samt §33 stk. 1

Vigtige datoer

vedrørende budget og regnskab

BegivenhedDato

Endelig budget 2015 afleveres til PU

  Efter MR har modtaget meddelelse om endelig ligning den 15. september …

15. sep
15. nov
15. sep  -
15. nov

PU meddeler endelig godkendelse af regnskab 2013

PU meddeler endelig godkendelse af regnskab for 2013 Menighedsrådene skal inden …

15. nov  
15. nov

Kvartalsrapport 3. kvt.

Kvartalsrapport for 2. kvartal indsendes til provstiudvalget. Kvartalsrapporten …

30. nov  
30. nov  

Årligt møde med revisor

Årligt møde med revisor   Provstiets revisor skal ifølge kontrakten afholde et …

20. jan 19:00
20:30
20. jan 19:00 -
20:30

Aflevering af regnskab

Regnskab afleveres til Økonomiportalen MR's godkendelse af regnskab indlæses  …

1. apr  
1. apr  

Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 afleveres til provstiet

31. maj  
31. maj